رشد و توسعه فردی

رشد و توسعه‌ی فردی علاوه‌بر زندگی شخصی، بر روابط اجتماعی و موقعیت شغلی افراد هم تاثیر دارد. رشد فردی در عرصه‌های مختلف می‌تواند عمل کند و رشد و پیشرفت را برای انسان به ارمغان بیاورد.

ادامه خواندنرشد و توسعه فردی

تاب‎آوری فردی

تاب آوری مستلزم سطح عمیقی از پذیرش است.به این معنا که چنانچه اتفاقاتی بیافتد که زندگی ما را به معنای واقعی تکان داده و تحت شعاع خود قرار دهد و ما را در هم بشکند، به معنای تباه شدن کار و زندگی ما نیست.

ادامه خواندنتاب‎آوری فردی

صمیمیت زناشویی

کیفیت رابطه زناشویی ابعاد درون فردی مانند احساس رضایت و خوشبختی و ابعاد بین فردی از قبیل صمیمیت، توافق، روابط جنسی، هماهنگی، تعارضات و اختلاف نظرها را در بر می۔ گیرد. چنانچه رابطه زناشویی کار آمد و با کفایت باشد شرایطی فراهم می گردد که در آن همسران، صمیمیت، حمایت، رشد متقابل و رشد شخصی را تجربه کنند.

ادامه خواندنصمیمیت زناشویی

شکست عشقی

بعد از شکست عاطفی افراد یک سری از نشانه های شکست عشقی را نشان می دهند. نشانگان ضربه ی عشق، مجموعه علائم و نشانه های شدیدی است که پس از فروپاشی یک رابطه رمانتیک بروز می کند، عملکرد فرد را در زمینه های متعدد ( تحصیلی، اجتماعی و حرفه ای) مختل می کند، واکنش های غیر انطباقی به دنبال دارد و مدت زمان زیادی این نشانه ها باقی می مانند.

ادامه خواندنشکست عشقی